Teleporada w pigułce – część 2

Teleporada w pigułce – część 2

Zagadnienia związane z rejestracją pacjenta w ramach teleporady zostały omówione w części pierwszej tego cyklu.

Tym razem skupimy się na samym przebiegu teleporady, która wiąże się z szeregiem obowiązków zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjenta.

Pierwszym krokiem jest weryfikacja tożsamości pacjenta. Można ją przeprowadzić na kilka sposobów. Najczęstszą metodą jest poproszenie pacjenta o wskazanie podstawowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy numer PESEL. W niektórych przypadkach w ramach pogłębionego wywiadu zbiera się także informacje o drugim imieniu, przebytych chorobach czy innych szczegółowych danych. W przypadku videoporady można także poprosić pacjenta o okazanie dowodu osobistego. Weryfikacja możliwa jest również poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie obowiązkiem osoby udzielającej świadczenie jest pouczenie pacjenta o obowiązującej w trakcie wizyty zasadzie poufności. Co ważne, reguła ta jest wiążąca dla obu stron. Nie tylko lekarz jest zobowiązany do odseparowania się od osób trzecich na czas wizyty. Pacjent również, dla własnego dobra i bezpieczeństwa, powinien zadbać o niezakłócony odbiór teleporady. O każdych zakłóceniach należy niezwłocznie poinformować specjalistę udzielającego teleporady.

Teleporada nie może odbyć się bez wywiadu medycznego oraz dalszych zaleceń. Konsultacja może wymagać bardziej aktywnej współpracy lekarza z pacjentem. Przykładowo, pacjent może być poproszony o samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego krwi, który może być cenną wskazówką diagnostyczną. Po przeprowadzeniu wywiadu lekarz musi upewnić się, że diagnoza oraz wszelkie pozostałe wskazania są dla pacjenta jasne i zrozumiałe. Dopiero ich potwierdzenie przez pacjenta umożliwia zakończenie teleporady.

Ostatnim etapem jest oczywiście udokumentowanie porady. Nic nie stoi na przeszkodzie, by prowadzić dokumentację już w trakcie wizyty (warto odnotować, że konsultacja odbywała się
w ramach teleporady). Jednak niezwłocznie po jej zakończeniu, pacjent powinien otrzymać podsumowanie wizyty wraz z receptą, skierowaniem, zaleceniami (jeśli takie okażą się konieczne). Dana placówka może w tym zakresie przewidywać inne rozwiązania, które mogą na przykład zakładać przekazywanie pacjentowi wymienionych dokumentów przez rejestrację medyczną.

Przepisy dotyczące teleporady ulegają dynamicznym zmianom, dlatego jeszcze przed rejestracją warto zweryfikować obowiązujące na dany moment zalecenia!

 

Patrycja Krótka
prawnik
Przez |2021-04-09T08:50:58+02:006 kwietnia 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze: