Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcja niewykonania obowiązków wynikających z ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym