Zgłoszenie wierzytelności przepustką do uzyskania statusu wierzyciela w postępowaniu upadłościowym