Fundacja Rodzinna – projekt ustawy

Fundacja Rodzinna – projekt ustawy

Pod koniec marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt, wyczekiwanej przez wielu, ustawy o fundacji rodzinnej. Z założenia, celem wprowadzenia w Polsce fundacji rodzinnej ma być, z jednej strony zachowanie przedsiębiorstwa oraz majątku w strukturach rodzinnych, z drugiej zaś ochrona firmy rodzinnej przed wstrząsem związanym ze zmianą jej właściciela. Fundacja rodzinna może stanowić bardzo cenne narzędzie w procesie planowania transferów pokoleniowych.

Dla kogo fundacja rodzinna?

Fundację rodzinną utworzyć będzie można poprzez sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Wskazana osoba fizyczna będzie wnosiła do fundacji rodzinnej mienie przeznaczone na realizację jej celów o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów.

Podstawa funkcjonowania.

Fundacja rodzinna będzie funkcjonowała w oparciu o statut, ustalany przez fundatora i sporządzany w formie aktu notarialnego, który będzie podstawowym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Statut będzie określał m.in.:

  • wysokość funduszu operatywnego,

  • majątek fundacji rodzinnej w chwili jej ustanowienia,

  • zasady powoływania, odwoływania, ustalania okresu kadencji oraz uprawnienia i obowiązki członków organów tj. zarządu i rady protektorów,

  • zasady reprezentacji fundacji rodzinnej.

Fundator określi w nim również krąg beneficjentów, czyli tych osób, które mają otrzymywać świadczenia od fundacji. Najczęściej będą to zapewne osoby fizyczne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to także organizacje pożytku publicznego. Z dochodów i majątku fundacji będzie można finansować np. utrzymanie, kształcenie, leczenie beneficjentów lub cele statutowe organizacji.

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna, bez względu na stopień pokrewieństwa z fundatorem, w tym także osoba trzecia, czyli osoba niezwiązana więzami krwi z fundatorem. Blisko spokrewnieni z fundatorem beneficjenci będą zwolnieni z podatku od otrzymywanych z fundacji świadczeń.

Struktura organizacyjna.

Podstawowym organem będzie zarząd. Dobrowolnie będzie również można powołać radę protektorów. Aktualny projekt ustawy przewiduje, że beneficjenci mogą zasiadać w zarządzie lub radzie protektorów, ale nie mogą stanowić więcej niż połowy członków takich organów. Ze względu na aktualne prace nad projektem ustawy oraz konsultacje może się to jeszcze zmienić.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 roku. Do tego czasu projekt może ulec jeszcze wielu zmianom, jednak już teraz możemy wywnioskować jaki jest zamiar naszego ustawodawcy co do funkcjonowania fundacji rodzinnej.

 

Krzysztof Antkowicz
Radca prawny
Przez |2021-04-26T08:35:28+02:0026 kwietnia 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i procesów sądowych. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się windykacją należności, prawem budowlanym oraz korporacyjnym.