Joker znów próbował wykiwać Batmana

Joker znów próbował wykiwać Batmana

Joker znów próbował wykiwać Batmana – tym razem, chciał naciągnąć Batmana na koszty niecelowej egzekucji.

Wstęp do historii: Batman podczas ostatniej potyczki z Jokerem zniszczył prawie doszczętnie Batmobil. Pomimo tego, Batman po raz kolejny powstrzymał Jokera i doprowadził go zamknięcia w Arkham Asylium. Przedsiębiorczy Bruce Wayne zdecydował aby koszty naprawy Batmobilu poniósł Joker. Nawet uzyskał przeciwko Jokerowi tytuł wykonawczy! Zarówno w pozwie jak i we wniosku egzekucyjnym Batman wskazał adres zamieszkania Jokera jako Szpital Psychiatryczny Arkham Asylium.

W międzyczasie jednak, Joker – jak to Joker, uciekł po raz 359 z Arkham Asylium i złożył sprzeciw od nakazu zapłaty i równocześnie skargę na komornika, że egzekucja była niecelowa, bo:

  1. w czasie wydania nakazu zapłaty już był poza murami Arkham,
  2. w chwili wszczęcia egzekucji Batman powinien był wiedzieć, że Joker uciekł, bo cytuję „ZAWSZE o tym wie”.

Batmanowi grozi zatem obciążenie go kosztami niecelowej egzekucji.

Pierwsze co Batman powinien zrobić, to niezwłocznie wnieść o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Po drugie z kolei, musi wyjaśnić, że nie wiedział o ucieczce Jokera ze szpitala.

Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego to inaczej sytuacja, w której w chwili wszczęcia postępowania egzekucja nie mogła być prowadzona, Batman zaś jeszcze przed złożeniem wniosku egzekucyjnego mógł się o tym dowiedzieć i nie składać wniosku egzekucyjnego. Ocena niecelowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w każdym przypadku dokonywana jest na chwilę złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika.

Zatem dla oceny ewentualnej niecelowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego istotne jest, czy Batman wszczął egzekucję, nie wiedząc o przyczynach, które doprowadziły do późniejszej utraty mocy nakazu zapłaty, np. o obiektywnej przeszkodzie, która uniemożliwiła Jokerowi złożenie w terminie sprzeciwu (np. o jego nieobecności w miejscu zamieszkania ekhm…Szpitalu Psychiatrycznym) albo o wadliwości w doręczeniu nakazu zapłaty Jokerowi. (niedosłownie ale por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r., III CZP 109/12)

Batman z kolei wskazał, że informację o ucieczce Jokera uzyskał dopiero po otrzymaniu sprzeciwu. Okazało się, że Joker otruł cały szpital i nikt nie zawiadomił o tym fakcie Komisarza Gordona. Korespondencja do sądu wróciła z adnotacją, że nie odebrano w terminie, bo przecież wszyscy zostali otruci, nawet listonosz.

Zatem Batman wskazał w pozwie i wniosku egzekucyjnym jedyny znany mu adres zamieszkania Jokera – Szpital Psychiatryczny Arkham Asylium. W końcu sam go tam zaprowadził. Batman nie powinien więc ponosić odpowiedzialności za to, że Joker tymczasowo zmienił swój adres zamieszkania.

W konsekwencji, Joker będzie musiał dopisać sobie kolejny długu – opłatę egzekucyjną.

Przez |2020-11-08T21:45:04+02:008 czerwca 2018|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.