Księga zaklęć Gandalfa Szarego: pierścień pierwszy – „Rejestracja praw ochronnych”