Nakłanianie do bojkotu

Nakłanianie do bojkotu

Artykuł 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazujący utrudnianie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom podaje określone ich rodzaje. Dzisiejszy wpis poświęcony jest nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców”, czyli tzw. „nawoływanie do bojkotu”.

Nie każdy bojkot może zostać uznany za czyn nieuczciwej konkurencji. Bojkot może stanowić środek do wyrażenia niezadowolenia z praktyk stosowanych przez danego kontrahenta – czyli np. działanie prowadzące do niszczenia środowiska. Wskazany czyn można popełnić wyłącznie świadomie, z winy umyślnej. Celem jest stworzenie drugiemu przedsiębiorcy warunków niekorzystnych do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje kwestia intensywności działań, przy czym utrudnienie to musi być znaczne i niemożliwe do ominięcia. Nieważny jest również skutek, ponieważ wystarczy samo zachowanie nieuczciwego przedsiębiorcy, które potencjalnie może wywołać zakłócenia w działalności drugiej firmy (np. nawoływanie do wylewania piwa za pośrednictwem mediów społecznościowych – patrz wylewanie piwa Ciechan). Utrudnienie powinno wynikać z zastosowanych środków, które nie są uznawane za mechanizm wolnej konkurencji.

Bojkot to nic innego jak uniemożliwienie lub utrudnienie innemu przedsiębiorcy udziału w stosunkach handlowych. Chodzi tutaj zarówno o nakłanianie do niewchodzenia w nowe stosunki gospodarcze z kontrahentem oraz zrywania stosunków już istniejących, czyli tzw. bojkotu ekonomicznego. Zachowanie wzywającego do bojkotu może również stanowić naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego (jest to uzupełnienie jego ochrony), również w przypadku, gdy wzywa do niego osoba inna niż przedsiębiorca (wtedy nie jest to czyn nieuczciwej konkurencji). W sytuacji podejrzenia zastosowania bojkotu konieczne będzie ustalenie kto dopuścił się procederu, ponieważ tylko przedsiębiorca może popełnić czyn nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli kontrahent uzna, że względem niego zastosowano bojkot z uwagi na działanie innego przedsiębiorcy, ma on możliwość zażądać od prowodyra:

  • zaniechania niedozwolonych działań,

  • usunięcia skutków niedozwolonych działań,

  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

Poszkodowany może również ubiegać się o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrony dziedzictwa narodowego. Kwoty żądane przez pokrzywdzonego powinny wynikać z poniesionych przez niego szkód.

 

Krzysztof Antkowicz
radca prawny
Przez |2021-06-14T21:51:22+02:0028 grudnia 2020|Nieuczciwa konkurencja|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i procesów sądowych. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się windykacją należności, prawem budowlanym oraz korporacyjnym.