NOWA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

NOWA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się nowy typ spółki – prosta spółka akcyjna. Będzie to dodatkowy rodzaj spółki kapitałowej, obok spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym będzie się charakteryzować?

Prostą spółkę akcyjną będzie można założyć elektronicznie (w systemie s24) lub tradycyjnie w formie aktu notarialnego. Utworzyć ją może jeden lub wielu akcjonariuszy. Warto jednak zauważyć, że niedopuszczalne jest jej zawiązanie wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W Prostej Spółce Akcyjnej w interesujący sposób została uregulowana kwestia jej organów. Dopuszczalne jest powołanie jednego z dwóch wariantów:

  1. Zarząd, który prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje.

  2. Radę dyrektorów, która nie tylko reprezentuje i prowadzi sprawy, ale i nadzoruje ich prowadzenie.

Dodatkowo, jeśli w spółce został powołany zarząd – wówczas fakultatywnie możliwe jest też powołanie Rady Nadzorczej.

Przyglądając się tej nowej formie prowadzenia działalności można dostrzec wiele podobieństw ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i dotychczasową spółką akcyjną. Po pierwsze, przyjrzyjmy się kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Co do zasady, odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą subsydiarnie członkowie zarządu i rada dyrektorów. Ustawodawca zastosował więc bardzo podobną konstrukcję do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W odniesieniu natomiast do spółki akcyjnej – podobieństwa są widoczne już na pierwszy rzut oka za sprawą nazewnictwa. Przede wszystkim w obu wypadkach wspólnikami spółki są akcjonariusze.

Wśród najważniejszych zalet prostej spółki akcyjnej wymienia się często:

  1. Minimalny kapitał akcyjny w wysokości tylko 1 zł.

Warto zaznaczyć, że dopuszczalne jest wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych, np.: w postaci świadczenia pracy lub usług. Kwestia tak niskiego kapitału akcyjnego jest też często przedmiotem krytyki. Argumentem jest przede wszystkim zagrożenie dla potencjalnych wierzycieli.

  1. Możliwość podejmowania uchwał tradycyjnie lub w formie elektronicznej.

Prosta spółka akcyjna, jak pozostałe spółki kapitałowe, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (19% lub preferencyjna stawka 9%).

Jest to z pewnością ciekawa alternatywa dla wielu przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę na proponowane rozwiązania. O tym, czy prosta spółka akcyjna będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem i czy przyjmie się w naszym systemie prawnym – dowiemy się już wkrótce.

 

Iga Gawinecka
prawnik

 

Przez |2021-07-08T12:15:30+02:0028 czerwca 2021|Aktualności prawne|0 komentarzy

Informacje o autorze: