ZMIANA TERMINU ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

ZMIANA TERMINU ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. doszło do przedłużenia niektórych terminów dotyczących sprawozdań finansowych, które określono w ustawie o rachunkowości.

Terminy przypadające odpowiednio na zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego uległy wydłużeniu o trzy miesiące:

  1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do końca szóstego miesiąca od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia.
  2. Sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do końca szóstego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do końca dziewiątego miesiąca po zamknięciu roku obrotowego.

W rezultacie wydłużenia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego zmianie uległ czas na jego złożenie. Obecnie obowiązują następujące terminy złożenia sprawozdań finansowych:

  • Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez stosowny organ na przedłożenie go do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Podatnicy CIT niewpisani do rejestru KRS mają 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez stosowny organ na złożenie go do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Termin na złożenie sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą został wydłużony do dnia 31 lipca 2021 r.

Wskazane wyżej zmiany mają zastosowanie do obowiązków nałożonych przez ustawę o rachunkowości dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r. Dlatego też w pierwszej kolejności kluczowe jest ustalenie okresu na jaki przypada rok obrotowy podmiotu, w ramach którego mają zostać dokonane czynności związane ze sprawozdaniem finansowym.

 

Krzysztof Antkowicz

radca prawny

Przez |2021-07-05T09:29:47+02:005 lipca 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i procesów sądowych. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się windykacją należności, prawem budowlanym oraz korporacyjnym.