Spółka komandytow-akcyjna dla tych, którzy nie lubią ZUSu

Spółka komandytow-akcyjna dla tych, którzy nie lubią ZUSu

Spółką komandytowo-akcyjną (SKA) jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna ma prawo we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. To jedna z definicji takiej spółki.

1 stycznia 2022 roku w życie wchodzi nowe ustawodawstwo podatkowe, tzw. Polski Ład. W związku z wprowadzanymi zmianami, półka komandytowo-akcyjna może być rozwiązaniem dla tych, którzy, delikatnie mówiąc, nie przepadają za instytucją ZUSu.

Dla tych, którzy nie lubią ZUSu

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym podlega m.in. osoba prowadzącą pozarolniczą działalność. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się np. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Jak można łatwo zauważyć ustawa pomija wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej.

Oznacza to, że osoba fizyczna będąca komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Polski Ład nie przewiduje w tym zakresie zmiany zasad oskładkowania i opodatkowania dochodów komplementariuszy SKA, będących osobami fizycznymi.

Spółka komandytowo-akcyjna może zatem okazać się atrakcyjnym oraz  efektywnym rozwiązaniem.

 

Weronika Jankowska
prawnik
Przez |2022-01-20T15:40:34+02:0023 grudnia 2021|Aktualności prawne, Nowy Polski Ład|0 komentarzy

Informacje o autorze: