Ubezpieczenie OC działalności zawodowej Sherlocka Holmesa

Ubezpieczenie OC działalności zawodowej Sherlocka Holmesa

W pracy detektywa mamy do czynienia z kwestiami istotnymi – jak chociażby poszukiwanie odpowiedzi na pytanie ,,kto i dlaczego zabił” oraz tymi mniej istotnymi, jak np. zamknięte drzwi domu
w którym znajduje się odpowiedź na powyższe pytanie. Sherlock Holmes rozwiązując zagadki kryminalne Londynu nie zaprzątał sobie głowy kwestiami mniej istotnymi – od tego miał przecież Watsona 🙂

Wykonywanie zawodu detektywa wiąże się z ryzykiem, że podejmowane przez niego działania narażą jego klientów lub przypadkowe osoby trzecie na powstanie mniejszej bądź większej szkody w mieniu lub na osobie. Dlatego, aby każdy detektyw mógł spokojnie zająć się rozwiązywaniem zagadek morderstw i tajemniczych zniknięć, ustawodawca wprowadził wymóg wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla detektywów. Obowiązek ten wynika z ustawy o usługach detektywistycznych1, natomiast zakres ochrony ubezpieczeniowej został opisany w specjalnym rozporządzeniu Ministra Finansów. Minimalna suma gwarancyjna w obowiązkowym OC zawodowym detektywa to równowartość w złotych 15 000 euro na jedno zdarzenie.

Może się oczywiście okazać, że w ramach rozwiązywania bardzo tajemniczej sprawy, detektyw wyrządzi szkodę, która znacznie przekroczy wartość 15 000 euro. Dlatego przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem warto zastanowić się, czy nie zwiększyć ochrony np. wykupując dobrowolne nadwyżkowe ubezpieczenie OC zawodowej. W ubezpieczeniu nadwyżkowym ubezpieczyciel będzie bowiem odpowiadał za tą część szkody, która nie została zaspokojona z powodu wcześniejszego wyczerpania sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, oczywiście
z uwzględnieniem obowiązujących w danym zakładzie ubezpieczeń Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Podobny obowiązek ciąży również na przedstawicielach innych zawodów, m.in.: lekarzach, pielęgniarkach, radcach prawnych, adwokatach, brokerach ubezpieczeniowych, architektach, rzeczoznawcach majątkowych itd.

Przez |2020-10-22T11:17:51+02:0013 listopada 2018|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.