Windykacja według Vito Corleone: rozdział pierwszy – Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Windykacja według Vito Corleone: rozdział pierwszy – Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Odzyskiwanie długów jest czymś na czym z pewnością zna się Vito Corleone. Sycylijczyk słynie ze skutecznego odzyskiwania długów. Oczywiście stosuje metody drastyczne ale bycie głową włoskiej rodziny mafijnej zobowiązuje. Ojciec Chrzestny z pewnością korzysta również z narzędzia danego nam przez ustawodawcę jakim jest rekompensata za koszty odzyskiwania należności.

Vito chcąc wyegzekwować dług w naszym kraju w pierwszej kolejności zapoznałby się z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwił wierzycielowi uzyskanie zwrotu kosztów odzyskiwania należności. Oczywiście chodzi o transakcje handlowe pomiędzy przedsiębiorcami.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 możliwe jest dochodzenie przez wierzyciela zwrotu kwoty równowartości 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Jest to rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Don Corleone po wielu latach odzyskiwania należności, potwierdza iż odzyskiwanie długów nie jest łatwe, szczególnie jak nie jest się głową rodziny mafijnej !

Jak to wygląda w praktyce? Dłużnik nie zapłacił faktury za makaron sprzedany mu przez Ojca Chrzestnego. Termin płatności faktury przypadał na 13 września 2017 roku. Zgodnie z treścią przepisu Sycylijczyk może domagać się zwrotu kosztów odzyskiwania należności w wysokości 40 euro. W tym przypadku jako, że wymagalność faktury ma miejsce we wrześniu, należy skorzystać z kursu euro z ostatniego dnia sierpnia 2017 roku, który to wynosił 4,2618 zł. Po przeliczeniu Vito słusznie żąda od dłużnika kwoty 170,47 zł.

Oczywiście w sytuacji, w której koszty odzyskiwania należności przekraczają kwotę równowartości 40 euro, art. 10 ust. 2 ustawy dopuszcza możliwość uzyskania kwoty większej. Vito czasami zmuszony był do większej liczby działań.

Będąc wierzycielem takim jak Vito Corleone warto pamiętać o możliwości, odzyskania kosztów związanych ze zwrotem należności.

Przez |2020-11-09T12:15:02+02:002 listopada 2017|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.