Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do rejestru – zagwozdka biznesowa nr 1 Smerfów i Muminków

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do rejestru – zagwozdka biznesowa nr 1 Smerfów i Muminków

Niedługo nadejdzie ten czas, w którym spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego będą zobowiązane do zgłoszenia swojego beneficjenta rzeczywistego.

Muminki, tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, także będą musiały się z tego obowiązku wywiązać.

Od wielu lat MUMINKI sp. z o.o utrzymują kontakty biznesowe ze smerfami, które prowadzą od lat działalność gospodarczą pod nazwą SMERFIKI sp. j. Na jednym ze spotkań biznesowych, obie spółki poruszyły temat przyszłego wchodzącego w życie obowiązku zgłaszania beneficjentów do rejestru.

Nikt jeszcze za bardzo nie wie na czym to będzie polegało, ale smerf Pracuś, którego zapewne znacie,  jest w trakcie opracowywania tematu.

Na dzień dzisiejszy udało mu się zdobyć następujące informacje:

 • dostęp do rejestru  będzie jawny i bezpłatny,
 • zgłoszeń będziemy dokonywać za pomocą Internet,
 • beneficjent rzeczywisty jest to osoba sprawująca bezpośrednią kontrolę nad klientem, a także osoba, w imieniu której są nawiązywane stosunku gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna – w szczególności dotyczy to wspólników, akcjonariuszy oraz członków zarządu.

Zgłaszanie beneficjenta rzeczywistego dotyczy :

 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych,

A także:

 • pośredników w obrocie nieruchomości,
 • biur rachunkowych,
 • w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i innych.

Zgłoszenia dokonywać będziemy nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.

Przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą obowiązywać od 13 października 2019 r.

Podmioty już wpisane do KRS będą miały 6 miesięcy na przekazanie informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Na razie to wszystko, co udało się zdobyć „ pracusiowi” na wskazany temat. Kolejnych informacji dowiemy się w kolejnej części.

Przez |2020-10-20T18:12:26+02:007 marca 2019|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.