Item 1
Postępowanie negocjacyjne, sądowe i egzekucyjne.

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI
Item 2
Analiza i tworzenie umów, uchwał, statutów. Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
DORADZTWO INWESTYCYJNE
Nowe przedsięwzięcia biznesowe.


PRAWNE ZABEZPIECZANIE KONTRAKTÓW
Item 5
Oferujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów.

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Item 6
Efektywne egzekwowanie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich.

OCHRONA PRAW AUTORÓW
Item 4
Dochodzenie roszczeń z tytułu zmarnowanego urlopu.

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ZMARNOWANY URLOP
item7
Umowy najmu, regulaminy dla wspólnot mieszkaniowych, obsługa zadłużenia z tytułu czynszów i opłat.

OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
item8
Odwołania od decyzji organów administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych, obsługa procesu inwestycyjnego.

SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
PRAWO PRACY
Skutecznie reprezentujemy interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

SPORY Z PRACOWNIKAMI

Kancelaria Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych powstała w 2010 roku. Założenie kancelarii było naturalną konsekwencją ośmiu lat udanej współpracy radców prawnych Olgi Wacławik i Radosława Cieciórskiego w zarządzie IMA Sp. z o.o., zajmującej się sądową i pozasądową windykacją wierzytelności, a także obsługą prawną jej klientów.

Bogata wiedza prawnicza w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem biznesowym partnerów tworzących kancelarię daje gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług.

Bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej osiągane dzięki opiece prawnej kancelarii jest wysoko oceniane przez jej stałych klientów. Nieszablonowe metody prowadzenia spraw i nowatorskie podejście do indywidualnych problemów pozwalają na tworzenie ponadstandardowych rozwiązań. Klienci kancelarii otrzymują od jej prawników nie tylko „suche” porady i uczestnictwo procesach sądowych ale również czynny udział w procesach planowania decyzji na szczeblu strategicznym oraz bieżące doradztwo w sprawach biznesowych.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl