Fundacja rodzinna, czyli powrót do Starożytnego Rzymu