Imperium po śmierci Imperatora

Imperium po śmierci Imperatora

Imperium to wielkie, międzygalaktyczne przedsiębiorstwo, którym niepodzielnie twardą ręką rządzi Imperator. Ma on status przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest powiązana z osobą przedsiębiorcy. Co zatem może zrobić Imperator, aby zapewnić przedsiębiorstwu płynność działania nawet po jego śmierci? Obecnie pojawiła się nowa możliwość.

Już za swojego życia Imperator może powołać zarządcę sukcesyjnego wprost wskakując określoną osobę do pełnienia tej funkcji lub zastrzec, iż  zarządcą stanie się wybrany  prokurent.

Śmierć Imperatora nie zamyka drogi do powstania zarządu sukcesyjnego. Małżonek, spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni, którzy przyjęli spadek lub zapis mają dwa miesiące od śmierci Imperatora, aby powołać zarządcę.

Imperator wybrał na zarządcę swoja prawą rękę – Dartha Vadera. Darth Vader musi wyrazić na to zgodę oraz musi zostać wpisany do CEIDG.

Darth Vader, który został zarządcą sukcesyjnym Imperium – przedsiębiorstwa w spadku, otrzymuje szereg uprawnień. Wykonuje prawa i obowiązki majątkowe zmarłego Imperatora w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Działa on imieniu własnym, ale na rachunek następców prawnych przedsiębiorcy. Vader będzie miał prawo pozywać i być pozwany w sprawach, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Może samodzielnie wykonywać czynności zwykłego zarządu.  Jako zarządca wykonuje także obowiązki pracodawcy. Umowy o pracę zawarte z pracownikami Imperium nie są Automatycznie rozwiązywane.

Darth Vader nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku. Solidarną odpowiedzialność ponoszą nowi właściciele.

Dzięki zarządowi sukcesyjnemu Imperium nie straci posiadanych koncesji, licencji oraz zezwoleń. Darth Vader może w przeciągu 3 miesięcy od ustanowienia zarządu złożyć do odpowiedniego organu wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji.

Przez |2020-11-08T20:31:53+02:0017 lipca 2018|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.