Podział przez wyodrębnienie jako alternatywa dla aportu