Powtarzające się świadczenia na rzecz spółki bez prawa do zryczałtowanych kosztów