Skutki podatkowe przekształcenia Republiki w Imperium Galaktyczne

Skutki podatkowe przekształcenia Republiki w Imperium Galaktyczne

Zdaniem kanclerza Palpatine’a, to on sam „był Senatem”. Z tego wypływa wniosek, że kanclerz w końcowym okresie swojego urzędu, utożsamiał się z Republiką, której przewodził. W pewnym momencie, aby pozbyć się Jedi, Palpatine postanowił przekształcić Republikę w Imperium Galaktyczne, nadając sobie tytuł Imperatora.

Jednak czy Darth Sidious zdawał sobie sprawę jakie będą skutki podatkowe takiego przekształcenia?

Skoro Palpatine „był Senatem” a Senat rządził Republiką, to łatwo można dojść do wniosku, że Republika w istocie stanowiła jednoosobową działalność gospodarczą kanclerza. Z kolei Imperium należy uznać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której tytuł Imperatora odpowiada roli prezesa zarządu i jedynego wspólnika.

Skutki podatkowe, ewidencyjne i rachunkowe takiej operacji będą następujące:

1. Sukcesja podatkowa – Imperium powstałe w wyniku przekształcenia Republiki, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa Republiki, związane z jej działalnością gospodarczą.

2. PCC – od przekształcenia trzeba zapłacić PCC w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego Imperium.

3. PIT/CIT – samo przekształcenie jest dla kanclerza neutralne podatkowo na gruncie podatków dochodowych. Konieczne będzie jednak sporządzenie wykazu majątku na potrzeby PIT, na dzień przekształcenia, w którym oznaczona będzie wartość każdego składnika majątku. Ponadto imperium kontynuuje amortyzację środków trwałych (np. niszczycieli i AT-AT) amortyzowanych wcześniej przez Republikę.

4. VAT – takie przekształcenie nie podlega VAT, gdyż nie stanowi odpłatnej dostawy towaru ani odpłatnego świadczenia usług. Nie jest również konieczna zapłata tzw. „VAT likwidacyjnego” ani sporządzanie spisu z natury (remanentu likwidacyjnego) na potrzeby VAT.

5. Obowiązki rachunkowe – na dzień przekształcenia Imperium powinno otworzyć księgi rachunkowe. Jest to bowiem zmiana formy prawnej jednostki. Na ten dzień sporządza się również zatem bilans otwarcia. Ponadto Imperium musi sporządzić wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich inwentaryzacją.

6. NIP Republiki nie przejdzie na Imperium. Konieczne będzie zatem uzyskanie nowego NIP przez imperatora.

Kanclerz to cwany gość. Wiedział, że przekształcenie jednoosobowej działalności w ramach Republiki w Imperium sp. z o.o. daje wiele korzyści. Tylko dzięki temu po śmierci Imperatora jego działalność mogła być kontynuowana przez Snoke’a i Najwyższy Porządek.

A o tym jak poradzić sobie z podwójnym opodatkowaniem dochodu z Imperium sp. z o.o., opowiem innym razem 🙂

Przez |2020-11-01T23:11:06+02:009 października 2018|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.