Trust me I’m dr John Watson: Pierwsza Diagnoza – analiza umowy ze zmianami i komentarzem