Weksle w Westeros

Weksle w Westeros

Jak już dobrze wiemy Królowa Cersei zmaga się z ogromnymi problemami, także finansowymi . Aby ratować rodzinne przedsiębiorstwo Lannisterów Cersei  postanowiła zaciągnąć olbrzymi kredyt w Żelaznym Banku.

W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu sprytny bank kazał podpisać Cersei weksel in blanco. Weksel ten został poręczony przez brata królowej – Jaime’go.

Weksel jest to papier wartościowy. Charakteryzuje się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego osoby która weksel podpisała. Weksel posiada ścisłą formę, którą regulują przepisy prawa wekslowego.

Dla ważności weksla jest zamieszczenie w nim:

  1. nazwy „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
  2. polecenia bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
  3. nazwiska osoby, która ma zapłacić,
  4. oznaczenia terminu płatności,
  5. oznaczenia miejsca płatności,
  6. nazwiska osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,
  7. oznaczenia daty i miejsca wystawienia wekslu,
  8. podpisu wystawcy wekslu.

Królowa Cersei podpisała weksel in blanco. Jest to weksel celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia. Nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech wymaganych dla ważności weksla. Cersei powinna zadbać aby podpisano tzw. deklarację wekslową. W deklaracji wekslowej strony uzgadniają sposób w jaki weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy, a także sposób zawiadomienia dłużnika wekslowego o wypełnieniu weksla.

Jak zostało wspomniane, poręczycielem weksla jest Jaime Lannister. Jako poręczyciel Jaime odpowiada tak samo, jak siostra za którą poręczył.

Po bezskutecznym wezwaniu do wykupu weksla Żelazny Bank może wnieść powództwo przeciwko Cersei oraz Jaime’mu. Kodeks postępowania cywilnego dla roszczeń z weksla przewiduje możliwość skorzystania z postępowania nakazowego. Opłata sądowa za pozew z weksla wynosi ¼ standardowej opłaty od pozwu. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia już w chwili jego wydania, bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Żelazny Bank może zatem szybko wyegzekwować należne kwoty.

Przez |2020-10-20T18:06:46+02:0017 stycznia 2019|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.