Zabezpieczenia umów – poręczenie nie takie oczywiste