Powstanie stanu niewypłacalności dłużnika

Powstanie stanu niewypłacalności dłużnika

Funkcjonowanie firmy na rynku związane jest z ryzykiem powstania stanu niewypłacalności. Niewypłacalność może przytrafić się każdemu. Jednak, kiedy przybierze ona niebezpieczną formę warto wiedzieć, jakie podjąć czynności. Upadłość jest niekiedy ostatnią deską ratunku dla przedsiębiorcy, czy osób, które pełnią funkcje członka organu w spółkach. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie może mieć negatywne konsekwencje.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się przesłankom wskazującym na powstanie stanu niewypłacalności.

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawa upadłościowego dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli:

  • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub

  • jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Utrata zdolności do wykonywania zobowiązań jest tzw. przesłanką płynnościową. Dotyczy każdego przedsiębiorcy – bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna, spółka kapitałowa, spółka osobowa).

W odniesieniu do drugiej przesłanki – bilansowej, dotyczy sytuacji, w których przez okres min. 24 miesięcy występuje przewaga zobowiązań nad wartością majątku. Stosuje się ona przede wszystkim do spółek kapitałowych oraz osobowych (z wyłączeniem spółek, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna). W praktyce badanie przesłanki bilansowej sprowadza się do analizy bilansów sporządzonych za dwa poprzednie lata obrotowe. Wystąpi ona, gdy w bilansach za obydwa poprzednie lata wysokość zobowiązań będzie wyższa niż suma aktywów. Jeśli przewaga taka nie występuje, w co najmniej jednym bilansie, nie można mówić o utrzymywaniu się przewagi zobowiązań nad aktywami nieprzerwanie przez 24 miesiące.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo jednoosobowego przedsiębiorcy powinien zostać złożony w ciągu 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. W spółce obowiązek złożenia wniosku spoczywa na każdym, kto jest uprawniony do prowadzenia spraw i reprezentacji. Co istotne, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie może uchronić m.in. od poniesienia odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki.

Przedsiębiorca, u którego dalsze prognozy przewidują powstanie stanu niewypłacalności, powinien podjąć racjonalne kroki. Trzeba też mieć na uwadze, że upadłość nie musi być jedynym rozwiązaniem. Niewypłacalne podmioty mogą skorzystać też z innych rozwiązań, jakimi są m.in. upadłość w ramach pre-packu lub restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

 

Katarzyna Krajewska
prawnik
Przez |2020-11-30T13:06:18+02:0030 listopada 2020|Upadłości|0 komentarzy

Informacje o autorze: